Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
124 posty 1 komentarz

Życie Społeczne

Mateusz Ciborowski - Obserwuję świat i chciałbym by był lepszy

Jak ocenić Generała

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ocenę Wojciecha Jaruzelskiego pozostawmy historykom a dziś Generale niech Ci ziemia lekką będzie. Spoczywaj w pokoju, choć wielu chce Ci tą ciszę w dniu Twej ostatniej ziemskiej drogi zakłócić.

 

 

25 maja w dniu wyborów do parlamentu Europejskiego zmarł w wojskowym szpitalu w sędziwym wieku 90 lat generał Wojciech Jaruzelski.

Urodzony w 1923 roku w ziemiańskiej rodzinie uczęszczał do katolickiego gimnazjum Ojców Marianów. Po wybuchu wojny cała rodzina wyjechała na wschód gdzie w 1940 roku została zesłana na Syberię, gdzie zmarł ojciec Wojciecha a on sam pracował przy wyrębie Tajgi. Tam nabawił się choroby oczu. Następnie wraz z tak zwaną armią im, Kościuszki wyruszył na szlak II Wojny Światowej. Po wojnie brał udział w likwidacji oddziałów Polskich Związku Walki Zbrojnej. W 1956 roku został najmłodszym generałem ludowego wojska polskiego. W 1968 roku brał udział w interwencji w Czechosłowacji oraz czystkach antysemickich w wojsku. Nie została wyjaśniona rola Jaruzelskiego w masakrze robotników na wybrzeżu z 1970 roku. W tym samym czasie brał on udział w odsunięciu Gomułki od władzy. Gdy Generał został I sekretarzem w 1980 roku do niego należały najważniejsze decyzje w państwie. Do jednej z takich decyzji należało wprowadzenie w 1981 roku stanu wojennego. Ofiary w ludziach, zabicie górników w kopalni Wujek, kilka set tysięcy emigrantów, zniszczone ludzkie kariery, plany, marzenia, zapaść gospodarcza to pokłosie stanu wojennego. Generał jednak twierdził, że gdyby on nie wprowadził stanu wyjątkowego to czekała Polskę interwencja wojsk Układu Warszawskiego. Przeciwnicy mówią, że po uwikłaniu się w wojnę w Afganistanie Sowieci nie byli chętni do interwencji w Polsce.

Generał przez swoich przeciwników uznawany był za człowieka zbyt mocno uległego Moskwie. Moskwa mówiła zaś, że Jaruzelski jest zbyt samodzielny. Decyzja z 13 grudnia 1981 roku była chyba najbardziej kontrowersyjna, najbardziej tragiczna, tajemnicza i niewyjaśniona do dziś dnia. Dziś ocenia się ją raczej pod kontem swoich sympatii politycznych, bo mamy zbyt mało źródeł historycznych na podstawie, których moglibyśmy ją jednoznacznie i co najważniejsze rzetelnie ocenić. Chyba jeszcze przez dziesięciolecia historycy będą spierać się o zasadność wprowadzenia stanu wojennego. Naturalnym jest, że uczestnicy tamtych wydarzeń zwłaszcza Ci stojący po stronie pokrzywdzonych będą negatywnie oceniać decyzję, która zahamowała przemiany rozpoczęte po strajkach sierpniowych z 1980 roku. Wbrew opiniom wielu działaczy partyjnych Jaruzelski poparł obrady okrągłego stołu oraz po częściowo wolnych wyborach z 1989 roku został pierwszym prezydentem Polski po rozpoczęciu przemian. We wrześniu 1990 roku ustąpił ze stanowiska pozostawiając drogę do wyborów powszechnych. Generał wycofał się z życia politycznego a było o nim głośno jedynie w kontekście procesów sądowych związanych z masakrą na wybrzeżu z 1970 roku i w kopalni Wujek z 1981 roku.

Co musiało się stać by wychowanek katolickiego gimnazjum rąbiący tajgę pod butem sowieckim, patrzący na śmierć ojca setki kilometrów od ojczyzny został generałem w armii sojuszniczej do tej samej, która jego rodzinę zagnała na Syberię. Sam uciekający przed armią niemiecką, wpadający w objęcia armii czerwonej wojska na swój naród posłał. Jak byśmy tej decyzji nie oceniali to warto, choć przez chwilę zadumać się nad tragedią tego człowieka, Nie mógł przecież decydując się na wprowadzenie stanu wojennego zapominać o swoich własnych losach, co myślał, co czół, jakimi rozterkami i czy w ogóle był targany? To pytania, jakie generał zabrał do grobu.

Depesze agencyjne po śmierci Jaruzelskiego mówiły o tym, że odszedł ostatni komunistyczny przywódca Polski.

Jak dziś możemy ocenić generała? Z całą pewnością niejednoznacznie, a historycy jeszcze przez setki lat będą spierać się o tą już dzisiaj historyczną postać z całą pewnością bardzo ważną dla dziejów narodu i państwa Polskiego.

Z całą pewnością zbyt łatwo ferujemy wyroki, że coś jest białe lub czarne, że generał był postacią jedynie jasną, lub jedynie ciemną.

Ocenę Wojciecha Jaruzelskiego pozostawmy historykom a dziś Generale niech Ci ziemia lekką będzie. Spoczywaj w pokoju, choć wielu chce Ci tą ciszę w dniu Twej ostatniej ziemskiej drogi zakłócić.

KOMENTARZE

 • -------------Polska miała spłynąć krwią
  --Wojsko polskie miało być internowane w swoich koszarach

  -w KOTLINIE KŁODZKIEJ w domach wczasowych stacjonowali już Czesi

  --Rosjanie ??!! PRZECIEŻ JUŻ BYLI !
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Garnizony_Armii_Radzieckiej_na_terytorium_Polski

  -- Niemcy stali na granicy czekając rozkazu wejścia

  -Ukraińcy z BATERIĄ RAKIET typu ZIEMIA /ZIEMIA czekali !! MIELI ZASTOSOWAĆ metodę SPALONEJ ZIEMI

  --Bałtyk -KRĄŻOWNIKI miały manewry !

  --- Rosja czekała ! aby Jaruzelski oficjalnie ! przed CAŁYM ŚWIATEM !!!---POPROSIŁ o POMOC
 • autor
  W sumie dobry tekst. Bez przegięć.

  Zastanawiam się nad postawionymi zarzutami o udział w likwidacji oddziałów ZWZ.
  Czy oficer LWP mógł odmówić wykonania rozkazów? Jaki był jego udział i czy polecenia wykonywał z zaangażowaniem? Czy brał udział w przesłuchaniach "jeńców"?

  Te pytania są o tyle trudne, że nie zauważam wśród osób atakujących Jaruzelskiego takich, które przeszły służbę wojskową, a już szczególnie ze stopniem oficerskim.
  To czynią rozwydrzone "paniusie", które nigdy nie miały do czynienia z najmniejszymi przejawami wojny. Lub niezdolni do służby - chyba tylko z nazwy "mężczyźni".

  Wymagająca wyjaśnienia jest rola Jaruzelskiego w wydarzeniach 1970 roku.
  Mam tu jednak wątpliwości; przecież była wyraźna nagonka na Generała. A te sądy i prokuratura - mieli dostęp do danych na ten temat. Można zatem wnioskować, że zbrodniczego udziału nie było, a chciano jedynie , poprzez stawianie zarzutów, uzyskać medialną ocenę tej Postaci jako zbrodniarza, któremu rzekomo nie można udowodnić winy.
  To jedna z metod niszczenia ludzi.
  (Obecnie ta metoda jest stosowana np. wobec JKM - którego oskarżono o podżeganie do gwałtu).

  Co do stanu wojennego.
  Jestem skłonny sądzić, że była to decyzja trudna ale uzasadniona. Źle, że stan trwał zbyt długo i źle, że sukcesywnie grupa Jaruzelskiego była systematycznie eliminowana z wpływu na sprawy państwa.
  Największą stratą dla Polski było wypchnięcie na emigrację wszystkich potencjalnych przywódców i ludzi o patriotycznym nastawieniu.
  Te działania zaczęły się już przed stanem wojennym.

  Okrągły Stół - to porażka Jaruzelskiego. To już świadomość, że utraciło się wpływ na bieg wydarzeń.

  W sumie. Tragiczna postać. Ważna dla Polski. Być może - to historia dopiero pokaże - nawet wielka i ważna, pozytywnie, w dziejach Narodu.
  Teraz brak jest danych na jednoznaczną ocenę.
  Dlatego - trzeba pochylić się nad tą trumną z głęboką refleksją. Niech odpoczywa w spokoju.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:49:32
  Ksiądz czy rabin Mokrzycki? Wobec podejrzeń, że W. Jaruzelski był matrioszką, jego oświadczenie, że był ochrzczony i chce rozgrzeszenie i mszę jest nic nie warte. Jeśli bowiem to matrioszka, to nie był chrzczony, a więc msza będzie za kogoś kto nie jest chrześcijaninem, a więc biada kapłanom-matrioszkom, bo dosięgnie ich wcześniej czy później ręka sprawiedliwości. Ot chociażby z powodu tajemnicy spowiedzi.
 • @ninanonimowa 06:51:23
  -o tym wszystkim powiedział mi ok 20 lat temu -Ukrainiec były dowódca oddziału BATERII typu ZIEMIA/ZIEMIA
 • *
  Stanowisko Związku Żołnierzy NSZ w sprawie pochówku p. W. Jaruzelskiego na Cmentarzu Wojskowym

  Związek Żołnierzy NSZ
  Stanowisko Związku Żołnierzy NSZ w sprawie pochówku p. W. Jaruzelskiego na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

  Prezentujemy treść pisma z naszym stanowiskiem z dnia 28.05.2014 r., które przesłaliśmy do kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  "Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kategorycznie sprzeciwia się państwowemu pochówkowi z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach dla Wojciecha Jaruzelskiego. Uważamy, że człowiek, który od 1945 roku aż do śmierci poświęcił swe życie walce z przejawami polskich dążeń niepodległościowych, nie powinien być honorowany przez niepodległe państwo polskie. Wielu kombatantów w wyniku działań Wojciecha Jaruzelskiego straciło swoich bliskich i towarzyszy broni, walczących z okupantem niemieckim i sowieckim.  Zmarły nigdy nie był żołnierzem Wojska Polskiego – służył w stworzonej przez Stalina u boku Armii Czerwonej formacji o zbliżonej nazwie. Zmarły to w wolnej Polsce jednoznacznie negatywna postać; sowiecki działacz komunistyczny, namiestnik na ziemie polskie wyznaczony przez okupanta sowieckiego, zawsze wierny poleceniom ze Związku Sowieckiego i zawsze stający po stronie okupanta przeciw polskim dążeniem do utworzenia suwerennego, niezawisłego i demokratycznego państwa prawa.  W latach 1945-1947 uczestniczył czynnie w zwalczaniu żołnierzy Wojska Polskiego z formacji Polskiego Państwa Podziemnego, w tym z Narodowych Sił Zbrojnych/Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jako wojskowy komendant w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa i Milicją Obywatelską odpowiada za dokonywanie mordów na żołnierzach podziemnego Wojska Polskiego, a w swych raportach nazywał ofiary bandytami. Jako Minister Obrony Narodowej PRL jest odpowiedzialny za krwawą masakrę robotników polskich w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu. Był głównym architektem wprowadzenia stanu wojennego, który nawet z punktu widzenia prawodawstwa PRL był nielegalny. Wszystkie jego działania miały na celu powstrzymanie i zlikwidowanie dążeń Narodu polskiego do niepodległości Polski. Nie cofał się w tym przed użyciem broni i armii przeciw bezbronnym Polakom.  Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych stoi na stanowisku, że na Powązkach Wojskowych jest miejsce jedynie dla ludzi zasłużonych dla naszej Ojczyzny, którzy swoją postawą życiową mogą służyć za wzór dla współobywateli. Wojciech Jaruzelski swoją postawą i wyborami życiowymi udowodnił, że był patriotą sowieckim. Pochówek państwowy powinna zagwarantować mu Federacja Rosyjska, która jest prawnym spadkobiercą Związku Sowieckiego. Nie ma powodów, dla których obywatele Rzeczpospolitej mieliby płacić za pogrzeb swojego prześladowcy, który rozkazywał ich więzić i do nich strzelać.  W związku z powyższym wnosimy o niehonorowanie pochówku sowieckiego namiestnika ceremonią państwową i asystą wojskową oraz o nie bezczeszczenie tymi czynami polskiego cmentarza wojskowego."  /-/
  Karol Wołek
  Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

  http://nsz.com.pl/index.php/nsz/1115-stanowisko-zwizku-onierzy-nsz-w-sprawie-pochowku-p-wjaruzelskiego-na-cmentarzu-wojskowym-na-powzkach
 • *
  Zamiast tej Biało Czerwonej flagi powinien pan sobie powiesić w tle flagę czerwoną z sierpem i młotem oraz z czerwoną gwiazdą.
 • Zombi z PRL-u.
  I przy takiej okazji widać jak na dłoni, ilu w Polsce mamy jeszcze zdrajców Polski, pogrobowców komunizmu i ludzi, którzy jakoby są Polakami, ale mentalnie dalej siedzą głęboko w komunie, zdradzie i mordzie na narodzie polskim. Jakoby walczący z żydokomunę, widzący za każdym rogiem żŻyda wroga Polski, a nie widzą tego, że prawdziwymi wrogami Polski i Polaków jest i była komuna.

  Jakoby na co dzień walczą z komuną w Polsce, w tym z TVN i GW, Lisami, Wałęsą, Komorowskim, Tuskiem i innymi, a tak naprawdę cały czas ich popierają, w taki czy inny sposób.
 • Zbrodniarzu Jaruzelski
  "Ciesz się wiec życiem pozagrobowym .
  I nigdy nie zaznaj wiecznego spokoju !
  Ziemia niech ci ciąży wszędzie
  i niech nasrają ci w cmentarnej grzędzie
  (...) gołębie .Symbole Pokoju ."
 • @Kula Lis 62 11:03:08
  Lis Kula, to bardzo interesująca postać; wielki patriota i człowiek czynu.
  Czemu miernoty podszywają się pod tak ważne imiona?
 • ...
  https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/p403x403/10402748_1414787782139951_5303499255831410804_n.jpg
 • PRZEGRANA !
  DZIŚ BANDA POKAZAŁA, ŻE PRZY WSPÓŁUDZIALE WSZYSTKICH ZDRAJCÓW POKONAŁA POLSKĘ I POLAKÓW !

  https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10336766_345445268940824_8611086243040152142_n.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031